Bedő Tamás honlapja

Programom

Programom

 Független média:
Az önkormányzat által fenntartott médiákban (helyi televízió, rádió, újság) ne csak a polgármester és a közvetlen emberei kapjanak lehetőséget, hanem a másként gondolkodók is, akik kifejthetik álláspontjukat, akár a helyi újság külön oldalán is. A képviselő-testületi üléseket vágatlanul közvetítjük, így az ott elhangzott minden véleményt újra láthatnak, hallhatnak a csongrádiak.

Alpolgármesterek számának lecsökkentése:
Visszaállítjuk a 2006 és 2010 közötti állapotot, amikor is csak egy alpolgármestere volt a városnak. Mivel az önkormányzati feladatok is csökkentek, nemcsak számban, hanem státuszban is változást tervezünk. Csak társadalmi megbízású alpolgármestert javasolok. Az 5 éves ciklus alatt a mai főállású alpolgármesteri bérrel és költségtérítéssel számolva mintegy 45 millió Ft megtakarítást (évi 9 millió Ft) lehet elérni, amivel a fiatalok munkához jutását támogathatjuk.

Gyakornoki program:
A helyi pályakezdő fiatalok támogatása érdekében döntően önkormányzati forrásból gyakornoki munkahelyeket hozunk létre. A programban először az önkormányzati intézményeknél és cégeknél, majd partnercégek keresésével helyi vállalkozásoknál lesz lehetőség elhelyezkedésre. A programban résztvevők egy évig biztosan rendes fizetés mellett, valódi munkát végezhetnek. A fiatalok a szakmai tapasztalatok megszerzése után nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A program a csongrádi munkanélküli fiatalok számának csökkentése mellett növeli a helyben elhelyezkedők számát. A fiatal szakképzett munkaerők újabb vállalkozásokat hozhatnak a városba.

Vállalkozások támogatása:
Nem csak szavakban támogatom a munkahelyteremtést. Az Ipari Parknál folytatjuk a fejlesztést, hogy újabb vállalkozások tudjanak betelepülni. Korábbi polgármesteri ciklusaim alatt a Kisrétben a közmű- és úthálózat kiépült, a holtág rehabilitációja megtörtént. Itt a közművesítés folytatásával biztosítjuk, hogy újabb fejlesztési területek nyíljanak meg a város részére.
Évente legalább két vállalkozói egyeztető fórumot tartunk, hogy a képviselő-testület és vállalkozók közvetlenül értesüljenek egymás szándékáról.
Élve a közbeszerzési törvény adta lehetőségekkel, ahol csak lehet, átlátható módon csongrádi vállalkozásokat hozzunk helyzetbe, ezzel is támogatva a munkahelyek számának bővítését, a fiatalok itthon maradását.

Parkjaink, zöldterületeink folyamatos gondozása:
Csongrád nem véletlenül a „vizek és parkok városa”. Ehhez méltóan fogjuk utcáit, tereit és parkjait gondozni, takarítani. Az egész országban az elsők között vagyunk az egy főre jutó zöldterületek nagyságát tekintve. Ezért is fontos, hogy figyeljünk a rendezett, ápolt környezetre.
Az illegális hulladéklerakások rendszeres felszámolása, új szemetesedények kihelyezése, különösen a frekventál területeken. A térfigyelő rendszer bővítése a környezetünk megóvása, és a közbiztonság fokozása érdekében.

A városi sportélet segítése:
A versenysportolás és a szabadidős sportolás érdekében szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a városi sportszervezetekkel, egyesületekkel. A városi köz-, és kulturális élet szervezésében pedig a civil szervezettekkel. Rendszeres konzultációt folytatunk velük,  működési és fejlesztési pályázataik sikeréért mindent megteszünk.
Nem mondhatunk le egy fedett sportmedence megépítéséről sem, mivel ez a jelenlegi fürdőfejlesztési pályázatból kimaradt.
A Sporttelep jelenlegi infrastruktúrájának továbbfejlesztését sportági, szövetségi támogatások bevonásával valósítjuk meg.

Rész-önkormányzat létrehozása Bokroson:
A bokrosiaknak több beleszólása lesz a városrészt érintő döntésekbe a rész-önkormányzat létrehozásával. A helyben felmerülő aktuális problémákat, feladatokat így gyorsabban, hatékonyabban lehet megoldani. Fontos, hogy a várostól 10 km-re lévő Bokros megőrizze sajátos arculatát, hagyományait (pl. Szüreti bál), közösségépítő programjait.

Erősebb szociális háló:
Az idősek és rászorultak szociális ellátó rendszerét tovább fejlesztjük, és kiszélesítjük. A tanyagondnoki szolgálat fejlesztésével a külterületen élők életfeltételeit javítjuk. A város segítő kezet nyújt mindenkinek, aki maga is kész tenni a boldogulásáért.

Gyorsítunk a Rendelőintézetben:
A Rendelőintézetben radikálisan csökkentjük a várólisták hosszát, elsődlegesen a Laboratóriumban jelenleg 1 hónapos várakozási időt. Szorgalmazni fogjuk az „egynapos” sebészet bevezetését az intézményben, szükség esetén további orvosok bevonásával.

Óvodai felújítások:
Az iskoláknál megkezdett, és négy éve megszakadt felújításokat az óvodákkal folytatjuk. Elsődlegesen két óvodánk felújítását tervezzük, és rendezzük a Fő utcai Óvoda helyzetét.