Bedő Tamás honlapja

Friss Hírek

Friss Hírek

Kőrösi Tibor a polgármester-jelölti vitával kapcsolatban még válaszra sem méltatott

- 21:35 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Tisztelt Csongrádiak! Kőrösi Tibornak a múlt héten személyesen vittem el levelem, amelyben nyílt, egyenes vitára hívtam ki. Fontosnak éreztem, hogy beszéljünk Csongrád helyzetéről és lehetőségeiről, jelölti programjainkról. Szerettem volna, ha tiszta vizet öntünk a pohárba, mert nagyon sok rágalom és hazugság szerepelt ellenfelem kampány-anyagaiban. A polgármester-jelölti vitának komoly hagyományai vannak városunkban a rendszerváltás óta. Ezt Kőrösi úrnak is tudnia kell. Mégis, egy hete mélyen hallgat. Válaszra sem méltatott. A képviselőjelöltek sem kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. Sem az önkormányzati újság, sem a helyi tévé, rádió nem biztosított teret erre. Miközben Kőrösi Tiborék lépten-nyomon szerepelnek a városi sajtóban, vajon miért menekülnek a nyílt vita elől? Ez több mint megfutamodás, ez tiszteletlenség a csongrádi emberekkel szemben. Kőrösi Tibor világában láthatóan nincs helye ellenvéleménynek. Ideje új irányba indulnunk. Vasárnap mutassuk meg, hogy Csongrád többet érdemel! Bedő Tamás független...

Olvasd tovább

A polgármesteri programom következő pontjai

- 22:44 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

A polgármesteri programom következő pontjait hozom nyilvánosságra: – Fontosnak tartom, hogy a parkjainkat, zöldterületeinket rendbe rakjuk, folyamatosan gondozzuk. – A városi sportéletet jobban segítsük: fedett sportmedence, Sporttelep fejlesztése. – Bokroson rész-önkormányzatot hozzunk létre, hogy a helyieknek nagyobb beleszólása legyen a városrész életébe. Parkjaink, zöldterületeink folyamatos gondozása: Csongrád nem véletlenül a „vizek és parkok városa”. Ehhez méltóan fogjuk utcáit, tereit és parkjait gondozni, takarítani. Az egész országban az elsők között vagyunk az egy főre jutó zöldterületek nagyságát tekintve. Ezért is fontos, hogy figyeljünk a rendezett, ápolt környezetre. Az illegális hulladéklerakások rendszeres felszámolása, új szemetesedények kihelyezése, különösen a frekventál területeken. A térfigyelő rendszer bővítése a környezetünk megóvása, és a közbiztonság fokozása érdekében. A városi sportélet segítése: A versenysportolás és a szabadidős sportolás érdekében szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a városi sportszervezetekkel, egyesületekkel. A városi köz-, és kulturális élet szervezésében pedig a civil szervezettekkel. Rendszeres konzultációt folytatunk velük,  működési és fejlesztési pályázataik sikeréért mindent megteszünk. Nem mondhatunk le egy fedett sportmedence megépítéséről sem, mivel ez a jelenlegi fürdőfejlesztési pályázatból kimaradt. A Sporttelep jelenlegi infrastruktúrájának továbbfejlesztését sportági, szövetségi támogatások bevonásával valósítjuk meg. Rész-önkormányzat létrehozása Bokroson: A bokrosiaknak több beleszólása lesz a városrészt érintő döntésekbe a rész-önkormányzat létrehozásával. A helyben felmerülő aktuális problémákat, feladatokat így gyorsabban, hatékonyabban lehet megoldani. Fontos, hogy a várostól 10 km-re lévő Bokros megőrizze sajátos arculatát, hagyományait (pl. Szüreti bál), közösségépítő...

Olvasd tovább

A pályakezdő fiatalok és a vállalkozások támogatásával kapcsolatos elképzeléseim

- 22:41 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

A polgármesteri programomat a választásokig folyamatosan hozom nyilvánosságra. Most a pályakezdő fiatalok és a vállalkozások támogatásával kapcsolatos elképzeléseimet osztom meg. Úgy gondolom, hogy ezek a pontok is sok ember által várt elképzeléseket valósítanak meg. Gyakornoki program: A helyi pályakezdő fiatalok támogatása érdekében döntően önkormányzati forrásból gyakornoki munkahelyeket hozunk létre. A programban először az önkormányzati intézményeknél és cégeknél, majd partnercégek keresésével helyi vállalkozásoknál lesz lehetőség elhelyezkedésre. A programban résztvevők egy évig biztosan rendes fizetés mellett, valódi munkát végezhetnek. A fiatalok a szakmai tapasztalatok megszerzése után nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A program a csongrádi munkanélküli fiatalok számának csökkentése mellett növeli a helyben elhelyezkedők számát. A fiatal szakképzett munkaerők újabb vállalkozásokat hozhatnak a városba. Vállalkozások támogatása: Nem csak szavakban támogatom a munkahelyteremtést. Az Ipari Parknál folytatjuk a fejlesztést, hogy újabb vállalkozások tudjanak betelepülni. Korábbi polgármesteri ciklusaim alatt a Kisrétben a közmű- és úthálózat kiépült, a holtág rehabilitációja megtörtént. Itt a közművesítés folytatásával biztosítjuk, hogy újabb fejlesztési területek nyíljanak meg a város részére. Évente legalább két vállalkozói egyeztető fórumot tartunk, hogy a képviselő-testület és vállalkozók közvetlenül értesüljenek egymás szándékáról. Élve a közbeszerzési törvény adta lehetőségekkel, ahol csak lehet, átlátható módon csongrádi vállalkozásokat hozzunk helyzetbe, ezzel is támogatva a munkahelyek számának bővítését, a fiatalok itthon...

Olvasd tovább

Fórumbeszélgetés Bokroson

- 18:58 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Fórumbeszélgetés Bokroson

Szeretettel várok mindenkit október 9-én, csütörtökön, 17.30 órától a Bokrosi Művelődési Házban tartandó nyilvános fórumbeszélgetésre. Témája Bokros gyarapodása, a következő évek fejlesztési célkitűzései, a helyi rész-önkormányzat...

Olvasd tovább

Polgármesteri programom első 2 pontja

- 21:23 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Tisztelt Csongrádiak! A polgármesteri elképzeléseimet, programomat a választásokig folyamatosan hozom nyilvánosságra. Most az első részt, mely alapvetően sok ember által várt elképzeléseket valósít meg. Fontosnak tartom, hogy a városban az önkormányzati fenntartású média függetlenként működjön, a másként gondolkodók is kifejthessék véleményüket. Javasolom, hogy csak egy, társadalmi megbízatású alpolgármestere legyen a városnak, mivel a jelenlegi ciklusban az önkormányzati feladatok is csökkentek. 1. Független média: Az önkormányzat által fenntartott médiákban (helyi televízió, rádió, újság) ne csak a polgármester és a közvetlen emberei kapjanak lehetőséget, hanem a másként gondolkodók is, akik kifejthetik álláspontjukat, akár a helyi újság külön oldalán is. A képviselő-testületi üléseket vágatlanul közvetítjük, így az ott elhangzott minden véleményt újra láthatnak, hallhatnak a csongrádiak. 2. Alpolgármesterek számának lecsökkentése: Visszaállítjuk a 2006 és 2010 közötti állapotot, amikor is csak egy alpolgármestere volt a városnak. Mivel az önkormányzati feladatok is csökkentek, nemcsak számban, hanem státuszban is változást tervezünk. Csak társadalmi megbízású alpolgármestert javasolok. Az 5 éves ciklus alatt a mai főállású alpolgármesteri bérrel és költségtérítéssel számolva mintegy 45 millió Ft megtakarítást (évi 9 millió Ft) lehet elérni, amivel a fiatalok munkához jutását...

Olvasd tovább

Beszéljenek a tények!

- 18:35 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Beszéljenek a tények!

Kőrösi Tiborék a választási kampányban eddig össze-vissza beszéltek, jelentősen csúsztatnak a megjelentetett kiadványaikban. Az alábbi tények alapján mindenki összehasonlíthatja az eddig végzett munkánkat. Én mindig azt mondtam, hogy beszéljenek a tények! A kiadvány a képre, vagy az alábbi linkre kattintva megtekinthető: Beszéljenek a...

Olvasd tovább

Nyílt levél Kőrösi Tibornak

- 19:28 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

  A mai napon az alábbi levél eredetijét juttattam el Kőrösi Tibornak. Kértem, hogy nyilvános fórumon vitassuk meg, hogyan látjuk a város esélyeit, lehetőségeit. Az időpont és a helyszín tekintetében Kőrösi Tiborhoz igazodom. Az objektív tájékoztatás, és az egyenlő esélyek jegyében várom válaszát!     Kőrösi Tibor polgármesterjelölt úr részére   Tisztelt Kőrösi Úr! Polgármesterjelöltként közös felelősségünk van városunkért. Nem hagyhatjuk eluralkodni az országos politika acsarkodását, megosztó és durva hangnemét. Fontos, hogy a választás másnapján is emelt fővel tudjunk egymás szemébe nézni, közösen dolgozni Csongrádért. Javasolom, hogy Önnek megfelelő időpontban, nyilvános fórumon vitassuk meg, hogyan látjuk a város helyzetét, lehetőségeit. Választásra készülve helye van a vitának, a számvetésnek és a programok összehasonlításának. Az itt élők azonban nem kérnek a hazugságokból, a nemtelen támadásokból és rágalmakból. A csongrádi emberek okosabbak annál, hogy bárki az orruknál fogva vezesse őket. Kampányom során végig törekedtem a tárgyilagosságra, az emberi hangnemre. Minden állításom ellenőrizhető, tényszerű. Ez így marad ezután is. Nyomatékosan erre, tisztességes kampányolásra kérem Önt is, a józan többség nevében. 2014 október 2. Egy egyenes, nyilvános vitában bízva, tisztelettel,     Bedő Tamás független...

Olvasd tovább

Újabb 2 projekt, amely az előző ciklusban indult

- 16:18 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Újabb 2 projekt, amely az előző ciklusban indult

Kőrösi Tibor előszeretettel kampányol olyan projektekkel, amelyek még az előző ciklusban indultak, akkor készítettük elő őket. Nagyon örülök, hogy az elmúlt években be tudták fejezni legalább egy részét annak, amit elkezdtünk. Szeretném, ha mindenki tisztán látná a tényeket, és el tudná dönteni, mennyi köze van ehhez Kőrösi úrnak. Íme újabb két példa áthúzódó fejlesztésekre: 1. Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde fejlesztése. Az önkormányzat még 2010 márciusában nyert uniós pályázaton csaknem 82 millió forintot a felújításra (DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0020), de már ezt is több mint két éves előkészítési munka előzte meg. A támogatási szerződés 2010 nyarán lépett hatályba. Ezután indulhattak meg a munkák, amelynek eredményeit ma láthatjuk. 2. Csongrádi termál-rendszer rekonstrukciója és fejlesztése. Az önkormányzat projektcége a CSOTERM Kft. az előző ciklusban csaknem 150 millió forint uniós támogatást nyert el pályázatával (KEOP-4.2.0/B-2009). Ehhez járult hozzá a CSOTERM által már ebben a ciklusban felvett hitel. Így újulhatott meg a bökényi termálkút és a mellette található hőközpont. A vezetékrendszer szükséges átalakítása, bővítése, új épületek bekötése előtt is így nyílt meg az...

Olvasd tovább

Sikeres szakmai fórum

- 17:09 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Sikeres szakmai fórum

Szerdán, október 1-jén Privóczki Zoltánt, címzetes főiskolai docenst, agrár- és gazdasági mérnököt, uniós pályázati szakértőt láthattuk vendégül fórumbeszélgetésünkön. Alaposan kifaggattuk, milyen lehetőségeket tartogat a vidékfejlesztési politika városunknak a következő években. Az önkormányzati választási kampány során sem téveszthetjük szem elől, hogy az élet nem áll meg október 12-én. A nap másnap is felkel, teendőnk pedig lesz bőven. Fontos tehát a megalapozott tervezés, már csak azért is, mert a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszeripar folyamatai közvetlenül érintenek szinte minden csongrádi családot. Az elmúlt évek fejlesztéseinek – amelyekben a helyi LEADER közösség vezetőjeként vehettem részt – áttekintése után vendégünk segítségével alaposan végigvettük, mire számíthatunk a következő időszakban, a 2020-ig terjedő uniós költségvetési ciklusban. A lehetőségeink adottak, de ehhez nyitottabb szemléletű, a civil szférában is partnert látó önkormányzatra lesz szükség – azt hiszem, ez volt a sikeres,  jó hangulatú este legfontosabb tanulsága. A fórumról készült videó a youtube-on és a honlapon a videók között is megtekinthető....

Olvasd tovább

Csongrádi sikerek a LEADER-ben

- 21:15 | Friss Hírek | Nincs hozzászólás

Csongrádi sikerek a LEADER-ben

A 2007-2013 év közötti programozási időszakban (a pályázatok benyújtási időszaka 2009.január – 2014. január volt) a Csongrád és Szentes térségi Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportjának közreműködésével összesen 2.048.775.958 Ft került lekötésre a Csongrádi és Szentesi Járások települései által. Ebbe beletartoznak az önkormányzatok, vállalkozók, civilek, egyházak. A programozási időszakban 8 támogatási kérelem/pályázat benyújtási időszak, 166 nyertes projekt, 2 milliárd forintot meghaladó lekötés volt, amelyből 1 milliárdot meghaladó támogatás jutott gazdaságfejlesztésre. Csongrád a második legnagyobb összeget: 344.358.069 Ft-ot kötött le a teljes forrásból. Az 1 lakosra jutó támogatási összeg Csongrádon 20.302,9 Ft volt. Örülök, hogy ebben az időszakban az Alsó-Tisza-Vidék Fejlesztéséért Egyesület elnökeként, majd alelnökeként hozzájárulhattam az eredményekhez. A LEADER-re remélhetőleg  továbbra is számíthatnak a csongrádiak és a Csongrád környékiek. További információk:...

Olvasd tovább